sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/蔷薇亚纲 > /无患子目 > /五列木科 > 属 > 种
五列木科的拼音是:wǔ liè mù
五列木科的拉丁:Pentaphylacaceae

五列木科

编号 名称 拉丁文
584001五列木属Pentaphylax Gardn. et Champ.

© 植物百科