sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /单子叶植物纲 > 亚纲/鸭跖草亚纲 > /莎草目 > /莎草科 > 属/莎草属 > 种/香附子
香附子的拼音是:xiāng fù zǐ
香附子的拉丁文:Cyperus rotundus L.
香附子的别名是:香头草(广州),雷公头。

香附子

香附子

形态特征

匍匐根状茎长,具椭圆形块茎。稈稍细弱,高15-95厘米,锐三稜形,平滑,基部呈块茎状。叶较多,短于稈,宽2-5毫米,平张;鞘棕色,常裂成纤维状。叶状苞片2-3(-5) 枚,常长于花序,或有时短于花序;长侧枝聚繖花序简单或复出,具(2-)3-10个辐射枝;辐射枝最长达12厘米;穗状花序轮廓为陀螺形,稍疏松,具3-10个小穗;小穗斜展开,线形,长1-3厘米,宽约1.5毫米,具8-28朵花;小穗轴具较宽的、白色透明的翅;鳞片稍密地复瓦状排列,膜质,卵形或长圆状卵形,长约3毫米,顶端急尖或钝,无短尖,中间绿色,两侧紫红色或红棕色,具5-7条脉;雄蕊3,花药长,线形,暗血红色,药隔突出于花药顶端;花柱长,柱头3,细长,伸出鳞片外。小坚果长圆状倒卵形,三稜形,长为鳞片的1/3-2/5,具细点。花果期5-11月。

分布范围

产于陕西、甘肃、山西、河南、河北、山东、江苏、浙江、江西、安徽、云南、贵州、四川、福建、广东、广西、台湾等省区;生长于山坡荒地草丛中或水边潮湿处。广布于世界各地。

应用价值

其块茎名为香附子,可供药用,除能作健胃药外,还可以治疗妇科各症。本种分布很广,因而变化较大,有时小穗长达6.5厘米。

药用价值

入药部位

植物的干燥根茎。(秋季采挖,燎去毛须,置沸水中略煮或蒸透后晒干,或燎后直接晒干。)

炮制方法

1、香附:除去毛须及杂质,切厚片或碾碎。

2、醋香附:取香附片(粒),照醋炙法(将净选或切制后的药物,加入一定量的米醋拌炒的方法称为醋炙法。)炒干。

性味

辛、微苦、微甘,平。

归经

归肝、脾、三焦经。

功效

疏肝解郁,理气宽中,调经止痛。

主治

用于肝郁气滞,胸胁胀痛,疝气疼痛,乳房胀痛,脾胃气滞,脘腹痞闷,胀满疼痛,月经不调,经闭痛经。

相关配伍

1、解诸郁:苍术、香附、抚芎、神曲、栀子各等分。为末,水丸如绿豆大。每服一百丸。(《丹溪心法》越鞠丸)

2、治停痰宿饮,风气上攻,胸膈不利:香附(皂荚水漫)、半夏各一两,白矾末半两。姜汁面糊丸,梧子大。每服三、四十丸,姜汤随时下。(《仁存堂经验方》)

3、治偏正头痛:川芎二两,香附子(炒)四两。上为末。以茶调服,得腊茶清尤好。(《澹寮方》)

4、治吐血:童便调香附末或白及末服之。(《丹溪治法心要》)

5、治小便尿血:香附子、新地榆等分各煎汤。先服香附汤三、五呷,后服地榆汤至尽,未效再服。(《全生指迷方》)

6、治下血不止或成五色崩漏:香附子(去皮毛,略炒)为末。每服二钱,清米饮调下。(《本事方》)

7、治肛门脱出:香附子、荆芥穗等分为末。每用三匙,水一大碗,煎十数沸,淋。(《三因方》香荆散)

用法用量

6~10g。

相关论述

1、《本草衍义补遗》:香附子,必用童便浸,凡血气药必用之,引至气分而生血,此阳生阴长之义也。

2、朱震亨:香附,《本草》不言补,而方家言于老人有益,意有存焉,盖于行中有补理。

3、《纲目》:香附之气平而不寒,香而能窜,其味多辛能散,微苦能降,微甘能和。

© 植物百科